• عملیات تخلیه وبارگیری

(از کشتی به کامیون وبلعکس –از کامیون به انبار یا محوطه ودپو سازی انواع محمولات-از کامیون به کامیون مانند بازارچه شلمچه)

  • عملیات بارشماری

(بارنویسی –چکر-گزارش روزانه )

  • خدمات بندری

(قبول واخذ نمایندگی از کلیه شرکتهای خصوصی ودولتی جهت انجام عملیات خدمات بندری وتخلیه وبارگیری وبازرگانی)

  • خدمات بسته بندی کالا

( با داشتن دستگاه های طوق زن وافراد مجرب جهت بسته بندی انواع کالای آهن از جمله میلگرد-شمش-ورق-تیرآهن وام دی اف)

?>