دفتر مرکزی خرمشهر-فلکه مقبل-بلواربهارستان-جنب استادیم شهید جهان آرا پ19

تلفکس : 06153529743

همراه: 09121341879_۰۹۳۵۱۱۲۱۸۷۹

آقای مهندس ابراهیم نسلایه

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره

تلفن : ۰۹۳۵۳۹۵۹۳۴۳

آقای احمد نسلایه

نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس شعبه بندرامام خمینی ره

?>